منطقه7:کارگاه آموزشی تاثیر تاب آوری در سلامت روان نوجوانان و جوانان

منطقه ۷،  3970814008
منطقه7:کارگاه آموزشی تاثیر تاب آوری در سلامت روان نوجوانان و جوانان

به گزارش مسئول خانه سلامت محله نظام آباد کارگاه آموزشی "تاثیر تاب آوری در سلامت روان نوجوانان و جوانان " شامل (تعریف تاب آوری ، سازگاری اجتماعی ، رابطه بین تاب آوری و سلامت عمومی ) با هدف حفظ وارتقای سلامت جوانان در ابعاد روانی و اجتماعی در روز شنبه مورخ 21/7/97 از ساعت 11 الی 12 ویژه 34 نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه شهید علی گل برگزار شد.