کارگاه علل بررسی ازدواج های ناموفق در کاشانک

منطقه ۱،  3970708002
کارگاه علل بررسی  ازدواج های ناموفق در کاشانک

 به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه یک، خانه سلامت کاشانک به برگزاری کارگاه علل بررسی  ازدواج های ناموفق اقدام نمود.در این کارگاه که در تاریخ8/7/97 برگزار گردیدمواردی مانند اعتیاد ، اختلال شخصیت وابستگی، شکاک بودن، پرخاشگری و بررسی این قبیل موارد مطرح شد که جزء مواردی است که باید در خصوص انتخاب همسر در نظرگرفته شود و بانگاهی هیجانی- عاطفی و به دوراز استدلال های منطقی نباید به استقبال ازدواج رفت که توضیحاتی توسط کارشناس مربوطه ارائه شد. 

هدف اصلی این رویداد آشنایی مخاطبان با مواردی بود که حتما در ازدواج باید در نظرگرفته شود مانند پرخاشگری ، بد گمانی ، شکاک بودن ، وابستگی وغیره